Jdi na obsah Jdi na menu
 


BcA. et BcA. Dita Černínová

Dita Černínová

cerninova_1.jpg S opravdovou hudbou a špičkovými umělci jsem se poprvé seznámila v Kantiléně, dětském sboru při Filharmonii Brno. I když v té době už jsem měla za sebou první skladatelské /ne/úspěchy pro trpělivé/trpící rodiče.

První vztah k nástroji jsem si nevybudovala během masové výuky hry na kytaru (kdy dvacet děti naráz spíše s menšími úspěhy drnkalo pravděpodobně stejnou písničku), ale až na brněnské Základní umělecké škole se zaměřením na církevní hudbu. Tady jsem studovala pod vedením vynikajících pedagogů, zejména MgA. Stanislavy Syrkové, Ph.D. Právě zde se mi otevřel nevídaný svět hudby, svět, ve kterém člověk může vnímat obrovskou krásu a stále lépe se učit vyjadřovat skrze hudební nástroj.

Všechno hezké, co mi hudba a hra na klavír dala, bych chtěla dále předat svým žákům. V hodinách klavíru a komorní hry se učíme nejen ovládat své horní končetiny, ale i poznávat smysl toho, co hrajeme a souhru se spoluhráči.

 

Snad každý významný umělec kdysi na ZUŠ začínal a právě tady získal své potřebné hudební základy. I naši žáci mohou využít nabyté vzdělání k dalšímu studiu na konzervatoři, k prezentaci na koncertech i soutěžích nebo k doprovázení v uměleckých tělesech.

Ke hře na klavír a sborovému zpěvu se později přidalo i studium varhan u MgA. Stanislavy Syrkové, Ph.D. na ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně (varhanické škole). Po úspěšně složených přijímacích zkouškách na Hudební fakultu JAMU následovalo pět let denodenního cvičení v rámci studia u prof. Kamily Klugarové v oboru hra na varhany. Během svých studií jsem se zúčastnila i několika soutěží a hudebních workshopů vedených špičkovými umělci.

V současné době působím nejen na ZUŠ Pohořelice, ale také na varhanické škole v Brně. Kromě toho vedu dětský pěvecký sbor Petrováček a sama zpívám v Dómském komorním sboru (obě tělesa působí při brněnské katedrále). Pravidelně hrávám při bohoslužbách v několika brněnských kostelích.

V rámci klavírní hry nejčastěji doprovázím různá umělecká tělesa nebo sólisty při koncertech i bohoslužbách.

cerninova_2.jpg

 

 

 

 

 

//učíme hudbu dělat, ale hlavně milovat//