Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky ZUŠ Pohořelice 3.5.2018

Dne 3.5.2018 proběhly přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Pohořelice

V předchozích letech byl nejvíce zájem o klavír a to vždy s velikou převahou nad ostatními obory. Avšak letos kralovala bezkonkurenčně kytara, v těsném závěsu pak byl zpěv. K přijímacím zkouškám na hudební obor přišlo v tomto roce 42 dětí. Byli jsme příjemně překvapeni vysokou kvalitou výkonů, avšak kapacita školy, stanovená zřizovatelem, nám nedovolila přijmout všechny úspěšné uchazeče. Proto byla rodičům nabídnuta varianta výuky v takzvané doplňkové činnosti - tedy kurzy, pořádáné Základní uměleckou školou. Žáci kurzů jsou vzděláváni po skupinkách ve vybraných předmětech. Nemusejí tedy čekat nečinně další rok na přijímací zkoušky, ale vzdělávají se již teď a v případě, že některý ze žáků školy ukončí docházku, jsou postupně zařazováni do běžné výuky.

O hudební školy je v posledních letech veliký zájem, avšak Kraje záměrně stavy nenavyšují, neboť Ministersto školství nemá na tyto školy dostatek financí. Doplňková činnost je tak jedinou možností, jak vzdělávat talentované děti nezávisle na zřizovateli školy. Žáci nedostanou klasické vysvědčení, ale osvědčení o absolvování kurzu. Ani tento druh vzdělávání však není "bezedný", neboť je závislý na množstí pedagogů a jejich ochotě učit ve svém volném čase, za podstatně nižší mzdu, neboť tento způsob výuky není financován Krajem, ale pouze z dalších prostředků školy.