Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

PROHLÍDKA ŠKOLY

 

HISTORIE ŠKOLY

 

   Hudební vzdělávání je s naší zemí úzce spjato, sahá až ke kořenům 17. století. Nejprve se opíralo o soukromé působení vynikajících kantorů, kteří se živili muzikantskou činností. Nejen z jejich žáků vznikaly světově proslulé soubory a kapely. V 18. a 19. století vznikla bohatá muzikantská tradice spolu s příslovím "co Čech, to muzikant".

Listina z roku 1920 stanovuje dozor nad soukromou výukou, ale sjednocení hudebních institucí (například hudební učilišť, církevních a městských škol) vzniklo až roku 1945. Touto dobou se začínají pomalu rozrůstat i nehudební obory, jako je tanec, výtvarná či literárně-dramatická činnost. Roku 1951 bylo veškeré školství zestátněno, včetně uměleckých škol. Podstatným a velmi přínosným mezníkem byl rok 1960, kdy bylo umělecké vzdělávání provázáno od dětství (základním stupněm vzdělávání se staly Lidové školy umění, dnešní Základní umělecké školy) přes dospívání (tj. umělecké studium na konzervatořích) až k dospělosti a případnému studiu na uměleckých akademiích.

O naší hudební škole v Pohořelicích je zmínka již z roku 1925, kdy se vyučovalo v místnostech zdejší sokolovny. Po osvobození zahájil vyučování v hudební škole ředitel Rudolf Zavadil, který založil Městskou dechovou hudbu a velký pěvecký sbor. Obě tělesa vedl po dobu svého čtyřletého působení, poté z Pohořelic odchází.

V důsledku reformy hudebního školství vzniká z původní pobočky Hudební školy v Židlochovicích samostatná Lidová škola umění, jejíž ředitelkou byla jmenována Zdeňka Urbancová-Lidmilová. Pod jejím vedením se žáci účastnili krajských soutěží. LŠU je umístěna v bývalé židovské škole, kde setrvává dodnes. Budova školy byla v roce 1967 důkladně opravena, vzniká výtvarné a taneční oddělení. Vyučovalo zde v té době 6 pedagogů, pod správu školy spadala již pobočka ve Vranovicích a výuku navštěvovalo 145 žáků. Učitelé a žáci pořádali hudební akademie, vystupovali na veřejných akcích, ve Sboru pro občanské záležitosti a celkově obohacovali kulturní dění ve městě. Vedení školy v následujících letech přebrali Igor ČajkovskýMiroslav Gomola.

Od roku 1998 byl ředitelem Rostislav Komosný. V roce 1998 se zde vyučovala zobcová flétna, klavír, kytara, trubka, akordeon, taneční a výtvarný obor. V roce 2007 škola skoro zdvojnásobila počet studentů a výrazně rozšířila obory výuky (klavír, keyboard, akordeon, kytara, housle, trubka, tenor, pozoun, saxofon, klarinet, příčná flétna, zobcová flétna, zpěv, bicí nástroje, taneční a výtvarný obor). 

V letech 2012–2018 byla ředitelkou školy Mgr. Hana Celnarová. Za dobu jejího působení v této funkci došlo k zásadním rekonstrukcím ve vnitřních prostorách hlavní budovy v Pohořelicích.

V současnosti zastává funkci ředitelky školy Zdeňka Šichová, dipl.um.

ZUŠ Pohořelice od roku 2020 výrazně upravila interiéry tříd, postupnými opravami a nákupem nových nástrojů se zlepšuje úroveň a vybavení školy. Podařilo se nám vytvořit několik fungujících hudebních souborů: Rockový soubor, Jazzový soubor, Folkový soubor, Cimbálový soubor, Dechový orchestr, Orchestr staré hudby a Pěvecký sbor. Z řad našich žáků vzešly mj. soubory Šatava a velký bigband Junior Band (nyní Red Socks Orchestra).
V roce 2022 byla díky podpoře Města Pohořelice vyměněna podlahová krytina v tanečním sále.

V roce 2021 byl otevřen literárně-dramatický obor, který má v současné chvíli za sebou několik zajímavých představení a jejich posledním úspěchem je umístění na Krajském kole soutěže MŠMT literárně-dramatických oborů.

V roce 2022 byl otevřen nový předmět v rámci výtvarného oddělené s názvem Filmová tvorba. Pod vedením zkušené režisérky a scénáristky Mgr. Zuzany Dubové vytvořili naši žáci několik krátkých filmů a v současné chvíli pracují na dokumentu.

V řadách učitelů, kteří se podílejí na úspěšném vývoji školy, jsou uznávané osobnosti a také významní hudebníci, například z Národního divadla Brno, Vilém Spilka Quartet, Cotatcha Orchestra, nebo hudební skupiny Petr Bende & band.

Dobrou spoluprací s vedením města Pohořelice a obce Vranovice se daří školu nadále zvelebovat. Na kráse vnitřní výzdoby ZUŠ se aktivně podílejí žáci výtvarného oddělení. Vzniká tak velmi příjemné a motivační prostředí nejenom k výuce, ale rovněž k muzicírování a veškerému dalšímu uměleckému tvoření!

 

POBOČKY ŠKOLY

  • pobočka Vranovice

Pobočka ZUŠ Pohořelice ve Vranovicích byla založena roku 1946, poté, co v předchozích letech změnila několikrát prostory. Pan starosta reagoval vstřícně na žádosti pana ředitele a škole byla nabídnuta možnost přestěhovat se do místností bývalého zdravotního střediska. Velmi rychle proběhly stavební úpravy a v prosinci 2002 zde byla zahájena výuka. Původně zde byl malý provoz, avšak pobočka se rychle rozrostla. V roce 2008 došlo ke změnám a výuka se musela přemístit do prostor Základní školy a Obecního úřadu. V současné době již máme k dispozici krásně zrekonstruované prostory ve Vzdělávacím centru u Floriánka, kde se nachází také prostorný kulturní sál. Ve třetím patře budovy jsou k dispozici výtvarné učebny, v nichž kromě výuky výtvarného oddělení pořádáme také kurzy 3D tisku, výtvarné tvorby a keramiky.

  • pobočka Uherčice

Pobočka ZUŠ Pohořelice v Uherčicích byla založena roku 2004. Vyučuje se v prostorách Základní školy Uherčice.