Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

HISTORIE ŠKOLY

 

   Hudební vzdělávání je s naší zemí úzce spjato, sahá až ke kořenům 17 století. Nejprve se opíralo o soukromé působení vynikajících kantorů, kteří se živili muzikantskou činností. Nejen z jejich žáků vznikaly světově proslulé soubory a kapely. V 18. a 19. století vznikla bohatá muzikantská tradice spolu s příslovím "co Čech, to muzikant".

Listina z roku 1920 stanovuje dozor nad soukromou výukou, ale sjednocení hudebních institucí (jako například hudební učiliště, církevní a městské školy) vzniklo až roku 1945. Touto dobou se začínají pomalu rozrůstat i nehudební obory, jako je tanec, výtvarná či literárně-dramatická činnost. Roku 1951 bylo veškeré školství zestátněno, včetně uměleckých škol. Podstatný a velmi přínosný mezník byl rok 1960, kdy bylo umělecké vzdělávání provázané od dětství (Lidové školy umění), přes konzervatoře až k dospělosti a případnému studiu na akademiích.

O naší hudební školy v Pohořelicích je zmínka již z roku 1925, kdy se vyučovalo v místnostech zdejší sokolovny. Po osvobození zahájil vyučování v hudební škole ředitel Rudolf Zavadil, který založil Městskou dechovou hudbu a velký pěvecký sbor. Obě tělesa vedl po dobu svého čtyřletého působení, kdy z Pohořelic odchází.

V důsledku reformy hudebního školství vzniká z původní pobočky Hudební školy v Židlochovicích samostatná Lidová škola umění, jejíž ředitelkou byla jmenována Zdeňka Urbancová - Lidmilová. Pod jejím vedením se žáci účastnily krajských soutěží. LŠU je umístěna v bývalé židovské škole, kde setrvává dodnes. Budova školy byla v roce 1967 důkladně opravena a vzniká výtvarné a taneční oddělení. Vyučovalo zde v té době 6 pedagogů, pod zprávu školy spadala již pobočka ve Vranovicích a výuku navštěvovalo 145 žáků. Učitelé i žáci pořádali hudební akademie, vystupovali na veřejných akcích a ve Sboru pro občanské záležitosti a celkově obohacovali kulturní dění ve městě. Vedení školy v následujících letech přebrali Igor Čajkovský a Miroslav Gomola.     

Od roku 1998 byl ředitelem Rostislav Komosný. V roce 1998 se zde vyučovala zobcová flétna, klavír, kytara, trubka, akordeon, taneční a výtvarný obor. V roce 2007 škola skoro zdvojnásobila kapacitu studentů a výrazně rozšířila obory výuky (klavír, keyboard, akordeon, kytaru, housle, trubku, tenor, pozoun, saxofon, klarinet, příčná flétna, zobcová flétna, zpěv, bicí nástroje, taneční a výtvarný obor). 

V letech 2012 - 2018 byla ředitelkou školy Mgr. Hana Celnarová. Za dobu její funkce došlo k zásadním rekonstrukcím ve vnitřních prostorách hlavní budovy v Pohořelicích.

Nynější funkci ředitelky školy zastává Zdeňka Šichová, dipl.um.

ZUŠ Pohořelice od roku 2020 výrazně upravila interiéry tříd, postupnými opravami a nákupem nových nástrojů se zlepšuje úroveň i vybavení školy. Podařilo se nám vytvořit několik fungujících hudebních souborů: Rockový soubor, Jazzový soubor, Folkový soubor, Cimbálový soubor i Pěvecký sbor. Z řad našich žáků vzešly i soubory Šatava a velký bigband Junior Band - nyní Red Socks Orchestra.

V řadách učitelů, kteří se podílí na úspěšném vývoji školy jsou uznávané osobnosti a také významní hudebníci například z Moravěnky, Národního divadla v Brně, nebo Petr Bende & band.

Dobrou spoluprací s vedením města se daří školu nadále zvelebovat. Na kráse vnitřní výzdoby ZUŠ se aktivně podílí žáci výtvarného oddělení. Vzniká tak velmi příjemné a motivační prostředí nejen k výuce, ale i k samotnému muzicírování!

 

POBOČKY ŠKOLY

  • pobočka Vranovice

Pobočka ZUŠ Pohořelice ve Vranovicích byla založena roku 1946. Poté co v předchozích letech změnila několikrát prostory. Pan starosta reagoval vstřícně na žádosti pana ředitele a škole byla nabídnuta možnost přestěhovat se do prostor bývalého zdravotního střediska. Velmi rychle proběhly stavební úpravy a v prosinci 2002 zde byla zahájena výuka. Původně zde byl velmi malý provoz, avšak pobočka se velice rychle rozrostla. V roce 2008 došlo ke změnám,výuka se musela přemístit do prostor Základní školy a Obecního úřadu. V této chvíli již máme k dispozici krásně zrekonstruované prostory ve Vzdělávacím centru u Floriánka, kde se nachází i prostorný kulturní sál. Ve třetím patře budovy jsou k dispozici výtvarné učebny, kde kromě výuky výtvarného oddělení pořádáme také kurzy 3D tisku, šití a keramiky.

 

 

  • pobočka Uherčice

Pobočka ZUŠ Pohořelice v Uherčicích byla založena roku 2004. Vyučuje se v prostorách Základní školy Uherčice.