Jdi na obsah Jdi na menu
 


O škole

HISTORIE ŠKOLY

 

   Hudební vzdělávání je s naší zemí úzce spjato, sahá až ke kořenům 17 století. Nejprve se opíralo o soukromé působení vynikajících kantorů, kteří se živili muzikantskou činností. Nejen z jejich žáků vznikaly světově proslulé soubory a kapely. V 18. a 19. století vznikla bohatá muzikantská tradice spolu s příslovím "co Čech, to muzikant".

Listina z roku 1920 stanovuje dozor nad soukromou výukou, ale sjednocení hudebních institucí (jako například hudební učiliště, církevní a městské školy) vzniklo až roku 1945. Touto dobou se začínají pomalu rozrůstat i nehudební obory, jako je tanec, výtvarná či literárně-dramatická činnost. Roku 1951 bylo veškeré školství zestátněno, včetně uměleckých škol. Podstatný a velmi přínosný mezník byl rok 1960, kdy bylo umělecké vzdělávání provázané od dětství (Lidové školy umění), přes konzervatoře až k dospělosti a případnému studiu na akademiích.

O naší hudební školy v Pohořelicích je zmínka již z roku 1925, kdy se vyučovalo v místnostech zdejší sokolovny. Po osvobození zahájil vyučování v hudební škole ředitel Rudolf Zavadil, který založil Městskou dechovou hudbu a velký pěvecký sbor. Obě tělesa vedl po dobu svého čtyřletého působení, kdy z Pohořelic odchází.

V důsledku reformy hudebního školství vzniká z původní pobočky Hudební školy v Židlochovicích samostatná Lidová škola umění, jejíž ředitelkou byla jmenována Zdeňka Urbancová - Lidmilová. Pod jejím vedením se žáci účastnily krajských soutěží. LŠU je umístěna v bývalé židovské škole, kde setrvává dodnes. Budova školy byla v roce 1967 důkladně opravena a vzniká výtvarné a taneční oddělení. Vyučovalo zde v té době 6 pedagogů, pod zprávu školy spadala již pobočka ve Vranovicích a výuku navštěvovalo 145 žáků. Učitelé i žáci pořádali hudební akademie, vystupovali na veřejných akcích a ve Sboru pro občanské záležitosti a celkově obohacovali kulturní dění ve městě. Vedení školy v následujících letech přebrali Igor Čajkovský a Miroslav Gomola.     

Od roku 1998 byl ředitelem Rostislav Komosný. V roce 1998 se zde vyučovala zobcová flétna, klavír, kytara, trubka, akordeon, taneční a výtvarný obor. V roce 2007 škola skoro zdvojnásobila kapacitu studentů a výrazně rozšířila obory výuky (klavír, keyboard, akordeon, kytaru, housle, trubku, tenor, pozoun, saxofon, klarinet, příčná flétna, zobcová flétna, zpěv, bicí nástroje, taneční a výtvarný obor). 

V letech 2012 - 2018 byla ředitelkou školy Mgr. Hana Celnarová. Za dobu její funkce došlo k zásadním rekonstrukcím ve vnitřních prostorách hlavní budovy v Pohořelicích.

Nynější funkci ředitelky školy zastává Zdeňka Šichová, dipl.um.

ZUŠ Pohořelice zlepšuje interiéry tříd, postupnými opravami a nákupem nových nástrojů se pomalu ale jistě se zlepšuje úroveň i vybavení školy. Naši žáci se chválihodně umísťují na soutěžích  a to v okresních, krajských i celostátních kolech. Podařilo se nám vytvořit několik fungujících hudebních souborů, Pěvecký sbor, mladou cimbálku Šatava a velký bigband Junior Band.

V řadách učitelů, kteří se podílí na úspěšném vývoji školy jsou uznávané osobnosti a také významní hudebníci například z Moravěnky, Národního divadla v Brně, nebo Petr Bende & band.

Dobrou spoluprací s vedením města se daří školu nadále zvelebovat. Na kráse vnitřní výzdoby ZUŠ se aktivně podílí žáci výtvarného oddělení. Vzniká tak velmi příjemné a motivační prostředí nejen k výuce, ale i k samotnému muzicírování!

 

POBOČKY ŠKOLY

  • pobočka Vranovice

Pobočka ZUŠ Pohořelice ve Vranovicích byla založena roku 1946. Poté co v předchozích letech změnila několikrát prostory. Pan starosta reagoval vstřícně na žádosti pana ředitele a škole byla nabídnuta možnost přestěhovat se do prostor bývalého zdravotního střediska. Velmi rychle proběhly stavební úpravy a v prosinci 2002 zde byla zahájena výuka. Původně zde byl velmi malý provoz, avšak pobočka se velice rychle rozrostla. Dnes se zde vyučuje krom individuálních předmětů také hudební nauka, sborový zpěv, smyčcový, kytarový a flétnový soubor „Píšťalka“. V roce 2008 došlo ke změnám,výuka se musela přemístit do prostor Základní školy a Obecního úřadu.

 

  • pobočka Velké Němčice

Pobočka ZUŠ Pohořelice ve Velkých Němčicích byla založena roku 2004. Vyučuje se v prostorách Základní školy Velké Němčice. Kromě individuálních předmětů se zde vyučuje také sbor, komorní hra a hudební nauka.

 

  • pobočka Uherčice

Pobočka ZUŠ Pohořelice v Uherčicích byla založena roku 2004. Vyučuje se v prostorách Základní školy Uherčice. Kromě individuálních předmětů se zde vyučuje také komorní hra a hudební nauka.