Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výtvarný obor

 

Výtvarný obor
                                                                                                                          
Cílem výuky ve výtvarném oboru je rozvíjet a podpořit u žáka tvořivost, invenci, vlastní aktivitu a hlavně podpořit prožívání radosti z vlastní činnosti. Učíme žáka tvořivě nahlížet na svět, který nás obklopuje a také na širokou oblast výtvarné kultury.
Proto je výuka obsahově postavena na tvůrčích činnostech, výtvarné tvorbě, vnímání a interpretaci díla. Nabízíme ale i relaxaci a uvolnění.
Výuka ve výtvarném oboru vede žáka k racionálnímu vnímání světa, ale i k vnímání citovému a estetickému. Přesahuje do ostatních vzdělávacích předmětů a oblastí života. Výtvarný obor seznamuje žáka s celou škálou klasických i netradičních výtvarných technik.
Práce je volena tak, aby se žák v průběhu studia seznámil se všemi oblastmi výtvarného vyjadřování, pracoval samostatně i ve skupinách.
Během výuky jsou ovlivňovány volní vlastnosti žáka, tříben vkus, schopnost posoudit práci vlastní i druhých v rámci skupiny. Žák je veden k sebereflexi a sebehodnocení.
Cílem je vychovat z žáka osobnost esteticky citlivou a vést ho ke kultivovanému životnímu postoji.
 
Žáci jsou rozděleni do učebních skupin zpravidla dle ročníků a místa výuky. Výuka probíhá na třech místech a tak může docházet ke sloučení jednotlivých ročníků i stupňů ve vyučovací skupině. Vyučovací skupinu navštěvuje maximálně 12 žáků.
Ve vyučovaném předmětu výtvarná tvorba se prolíná jak plošná, tak prostorová tvorba dle zvoleného tématu a techniky.
 
Stále probíhá distanční výuka, ale to neznamená že nemáme výsledky.
Naopak. Pracujeme, kreslíme, malujeme a tvoříme. I když se těšíme všichni do výtvarky, tak stále nás pohání touha něco dělat a tvořit.
 

Rubriky

Textilní tvorba

Příspěvků: 0

Příspěvky

Portrét - slavné osobnosti

 
20. 4. 2021 | Rubrika: Výtvarný obor

Co se nám dnes povedlo

 
8. 4. 2015 | Rubrika: Výtvarný obor