Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studijní obory

O studiu

Škola poskytuje umělecké vzdělání pro žáky od 5 do 18 let věku ve studijních oborech:  hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Studium je rozděleno na tři stupně: přípravný obor, I. stupeň a II. stupeň vzdělání. Záběr studia na ZUŠ je ovšem širší, než jen návštěva výuky. Ve všech oborech se žáci účastní výstav, koncertů a soutěží.

Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni ke studium formou průzkumu schopností na talentových přijímacích zkouškách. Tyto probíhají zpravidla v květnu.
Žáci jsou po přijetí zařazování do ročníků dle platné legislativy, podle data narození k 1.9. daného školního roku.
Žáci ve věkovém rozmezí 5 - 6 let jsou zařazeni do přípravného ročníku.
Žáci ve věkovém rozmezí 7 - 13 let jsou zařazeni do 1.-7. ročníku I. stupně
Žáci, kterým bylo 1.9. daného školního roku 14 let a ještě nestudovali v ZUŠ, jsou zpravidla zařazeni do přípravného ročníku II. stupně.
 

 Za každé ukončené pololetí školního roku žáci obdrží vysvědčení.

Studium pro dospělé není dotováno státním příspěvkem a je organizováno formou kurzů dle možnosti školy.