Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studijní obory

O studiu

Škola poskytuje umělecké vzdělání pro žáky od 5 do 18 let věku ve studijních oborech:  hudební, taneční, výtvarný a od roku 2016 literárně-dramatický. Studium je rozděleno na tři stupně: přípravný obor, I. stupeň a II. stupeň vzdělání. Záběr studia na ZUŠ je ovšem širší, než jen návštěva výuky. Ve všech oborech se žáci účastní výstav, koncertů a soutěží.

Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni ke studium formou průzkumu schopností na talentových přijímacích zkouškách. Tyto probíhají zpravidla na konci května.
Žáci jsou po přijetí zařazování do ročníků dle platné legislativy, podle data narození k 1.9. daného školního roku.
Žáci ve věkovém rozmezí 5 - 6 let jsou zařazeni do přípravného ročníku.
Žáci ve věkovém rozmezí 7 - 13 let jsou zařazeni do 1.-7. ročníku I. stupně s ohledem na výsledek talentové zkoušky.
Žáci, kterým bylo 1.9. daného školního roku 14 let jsou zpravidla zařazeni do přípravného ročníku II. stupně.
 

Základní charakteristika studia tkví v pravidelné výuce dle rozvrhu, dodržování školního řádu a výsledky studia jsou hodnoceny klasifikací do žákovské knížky. Za každé ukončené pololetí školního roku žáci obdrží vysvědčení.

Studium pro dospělé není dotováno státním příspěvkem a je organizováno formou kurzů dle možnosti školy.