Jdi na obsah Jdi na menu
 


Taneční obor

    V našem tanečním oddělení poskytujeme všeobecné taneční vzdělání. Snažíme se probouzet smysl pro krásu tanečního umění a zároveň rozvíjet talent a tvůrčí schopnosti žáka. Dáváme každému žákovi podle jeho míry dovedností a zájmu odborné vzdělání, které mu umožní prezentovat se v tanečních souborech či povoláních, pro která jsou taneční dovednosti nezbytným předpokladem. Nejschopnější žáci se mohou hlásit ke studiu na Taneční konzervatoř nebo na vysoké školy jako je JAMU, DAMU, HAMU aj.

    Jako základní umělecká škola dbáme na kvalitu vzdělání, děti dostávají každé pololetí vysvědčení, pravidelně vystupují na různých kulturních akcích, podílejí se na muzikálových představeních a mívají samostatné taneční vystoupení 2x do roka. Často vyjíždíme na taneční soutěže, kde se snažíme naši školu maximálně prezentovat.

    Pro mne, jako tanečnici, je velmi důležitý pohyb, který je jedním ze základních projevů života, a je podstatné mu věnovat určitou pozornost. Hlavně v dnešní době, kdy většina dětí tráví velkou část dne u počítače hraním her, koukáním do mobilních telefonů či tabletu.

    Pohyb můžeme označit jako aktivní proces (záměrný nebo instinktivní), probíhající podle fyzikálních a fyziologických zákonitostí, je komplexně řízený nejstaršími oblastmi mozku, asociačními korovými oblastmi a také limbickým systémem. Při nedostatku pohybu dochází v organismu k funkčním i strukturálním změnám – k úbytku svalové hmoty, ke zkrácení vazivových struktur, ke změnám na skeletu, zhoršení krevního oběhu, zhoršení metabolických pochodů v organismu, zmenšení kapacity plic. Klesá tak celkový výkon a dochází ke strukturálním změnám fyzického i psychického stavu člověka. Rovněž při nadměrné zátěži (přetěžování) se celkový pohybový systém postupně poškozuje (vrcholový sport).

    Při úměrné pohybové zátěži, kterou poskytuje taneční a pohybová výchova, se pohybový systém udržuje v přirozené funkci i struktuře a jeho výkon se postupně zlepšuje podle dávkování zátěže, struktura se obnovuje a pohybové projevy se obohacují. Dítě je schopno vyvolávat a spojovat intelektuální a citové podněty s fyzickými, cítí pohyb jako zdroj sebejistoty a sebeuvědomění. Pro tento přínos k rozvoji osobnosti žáka patří taneční a pohybová výchova do systému všeobecného vzdělávání.

 

Vedoucí tanečního oddělení Zuzana Mašterová

 

 

Příspěvky

Školní rok 2016/2017

 
30. 10. 2017 | Rubrika: Taneční obor