Jdi na obsah Jdi na menu
 


Taneční obor

nabízí žákům odborné vzdělání v klasickém, lidovém a moderním tanci.

Rozvíjí pohybové nadání, motorické schopnosti, probouzí kreativitu, smysl pro krásu a prostřednictvím hudby i rytmické cítění a muzikálnost.

Ve výuce se žáci seznámí se základními tanečními technikami i s rozmanitostí tanečních stylů. Učí se porozumět obsahu tanečního díla a schopnosti tento obsah umělecky vyjádřit.

Kromě klasických prvků je do výuky zařazen také výrazový tanec, jehož cílem je vyjádření pocitů, obrazů, nebo příběhů a nachází využití na divadelních scénách.

Stejně jako v ostatních oborech, je i v tom tanečním důležitá spolupráce. Žáci se učí koordinovat pohyby jako celek, ale také reagovat na sebe vzájemně, vytvářet a umocňovat pocit sounáležitosti a sdílené odpovědnosti.

Studium na naší škole umožní absolventům zapojit se do různých tanečních souborů, divadelních spolků,  nebo se dále vzdělávat v oboru.

 
Výuka v tanečním oboru se člení na:
  • přípravné studium pro děti od 5 let
  • I. stupeň základního studia pro děti od 7 let  - trvá 7 let
  • II. stupeň základního studia pro děti od 14 let - trvá 4 roky

Žák přípravného studia povinně navštěvuje Přípravnou taneční výchovu - v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně.

Žák I. cyklu povinně navštěvuje:
1. a 2. ročník následující předměty - v rozsahu 2 hodiny týdně

  • Taneční praxe - v rozsahu 1 hodina týdně
  • Tanenčí průprava - v rozsahu 1 hodina týdně

od 3. ročníku následující předměty - v rozsahu 4 hodiny týdně

  • Taneční praxe - v rozsahu 2 hodiny týdně
  • Současný tanec - v rozsahu 2 hodiny týdně

Žák II. cyklu povinně navštěvuje:
následující předměty - v rozsahu 4 hodiny týdně

  • Taneční praxe - v rozsahu 2 hodiny týdně
  • Současný tanec - v rozsahu 2 hodiny týdně

 

 

Příspěvky

Školní rok 2016/2017

 
30. 10. 2017 | Rubrika: Taneční obor