Jdi na obsah Jdi na menu
 


Talentové zkoušky

Termíny talentových zkoušek

pro školní rok 2024/2025

jsou stanoveny na 29.5. a 30.5.2024


Formulář přihlášky k talentovým zkouškám je aktivní pouze tehdy,  když jsou vypsány termíny talentových zkoušek.

Ve formuláři přihlášky vybíráte pobočku - tato je pro výběr místa konání talentové zkoušky, pokud je k dispozici více míst. Prefervané místo výuky uváďejte do poznámky ve formuláři.

Přihláška k talentovým zkouškám

 

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny

do 10 pracovních dní od konání zkoušky

 

(Pro školní rok 2024/2025 - V případě, že přihlašujete žáka na Filmovou tvorbu, vyplňte přihlášku do výtvarného oboru a do poznámky uveďte Filmová tvorba - tato bude vyučována jen v Pohořelicích.)

 

V souladu §2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
v platném znění, stanovuji kritéria pro talentové zkoušky
do ZUŠ Pohořelice takto: 

 

1. Talentová zkouška

Všichni uchazeči o studium na ZUŠ vykonají talentovou zkoušku, která bude bodově ohodnocena. Schopnosti a předpoklady ke studiu na ZUŠ hodnotí 3 – členná odborná komise, která je jmenována ředitelkou školy. U talentové zkoušky obdrží uchazeč číslo, pod kterým budou zveřejněny na stránkách školy výsledky zkoušky. Výsledek zkoušky se nezasílá jiným způsobem.

 

2. Bodový systém

Talentová zkouška v jednotlivých oborech vyučovaných na ZUŠ je složena ze tří částí, ve kterých jsou jednotliví uchazeči hodnoceni formou bodové škály v rozmezí 1 – 10 bodů.
Maximální možný počet získaných bodů je celkem 30 bodů.

Minimální počet bodů potřebných pro přijetí je 15 bodů – minimálně 5 bodů v každé hodnocené kategorii.

 

3. Obsah talentových zkoušek

Hudební obor:

    A. Intonační schopnosti uchazeče a sluchová analýza (1 – 10 bodů)
    Zpěv jednoduché písně – např.: Maličká su, Skákal pes, Pec nám spadla, apod.
    Reprodukce předehraných tónů – uchazeč zazpívá předehrané tóny

    Určení výšky tónu (hluboký / vysoký) a směru melodie (stoupající / klesající)
    Rozpoznání změn (chyb) ve zpívané nebo známé písni
    B. Rytmicko-paměťové schopnosti (1 – 10 bodů)
    Reprodukce rytmických útvarů – tleskání předvedeného rytmického útvaru
    Určení základního metrického členění – tleskání dob v předehrané písni
    C. Celkové předpoklady a schopnosti potřebné ke studiu na ZUŠ (1 – 10 bodů)
    Fyzické dispozice, jemná motorika, komunikační schopnosti
 

     Výtvarný obor:

    A. Domácí práce (1 – 10 bodů)
    Soubor 5 až 10 domácích prací 
    B. Zpracování výtvarného úkolu na místě zkoušky: (1 - 10 bodů)

    výběr z témat:
       a) nakresli svůj dům, či byt,
       b) nakresli oblíbené zvířátko,
       c) nakresli svoji oblíbenou hračku

    C. Celkové předpoklady a schopnosti potřebné ke studiu na ZUŠ (1 – 10 bodů)
    Fyzické dispozice, jemná motorika, komunikační schopnosti
 

Výtvarný obor - filmová tvorba (pouze pro žáky od 12 let):

    A. Znalostní dotazník (1 – 10 bodů)
         Dotazník obsahuje několik otázek na téma film (co je to scénář, záběr...)
    B. Zpracování  úkolu na místě zkoušky: (1 - 10 bodů)

         a) Žák vyfotí svým mobilem několik záběrů na zadané téma a natočí krátký záběr
        - je možné si donést své vlastní fotografie a krátké video, které žák natočil - v digitální podobě na flash disku

         b) Jednoduchá kresba

    C. Celkové předpoklady a schopnosti potřebné ke studiu na ZUŠ (1 – 10 bodů)
         Zralost výtvarného projevu, samostatnost, výtvarné cítění, fantazie

   
Taneční obor:

A. Jednoduchá gymnastika (1 - 10 bodů)
     Pohybové schopnosti (ohebnost, motorika, držení těla, napodobení pohybu)

B. Rozlišení tempa (1 - 10 bodů)
    Určení základního metrického členění – tleskání dob v předehrané písni

C. Celkové předpoklady a schopnosti potřebné ke studiu na ZUŠ (1 - 10 bodů)
     Fyzické dispozice, motorika, komunikační schopnosti

 

Literárně – dramatický obor:

A. Herecká improvizace na zadané téma - slovní i beze slov (1-10 bodů)
např.: telefonuj si s maminkou, slepice na dvoře…..
B. Přednes krátkého textu (1 – 10 bodů)

báseň, nebo monolog, případně próza
C. Rytmické cvičení dle zadání (1 - 10bodů)
Reprodukce rytmických útvarů – tleskání předvedeného rytmického útvaru

Určení základního metrického členění – tleskání dob v předehrané písni                                                                                                                         

3. Kritéria pro přijetí

Uchazeči o studium budou přijímáni podle výsledků talentové zkoušky a podle volných kapacit jednotlivých oborů vyučovaných na ZUŠ. Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí je v kompetenci ředitele školy. V případě, že uchazeč není přijat z kapacitních důvodů, je zařazen do pořadníku, dle bodového hodnocení. Jestliže se během školního roku uvolní místo v daném předmětu, je uchazeč kontaktován dle pořadníku.

 

4. Přihláška ke vzdělávání v ZUŠ

Zákonný zástupce žáka vyplní a odešle elektronickou přihlášku ke studiu, která je k dispozici na stránkách školy www.zuspohorelice.cz v sekci talentové zkoušky. Přihlášku v tištěné formě podepíše zákonný zástupce na místě konání zkoušky.

 

5. Termíny talentových zkoušek

Termíny talentových zkoušek jsou zveřejněny na stránkách školy www.zuspohorelice.cz
Při vyplnění elektronické přihlášky si uchazeč vybere z nabízených termínů přímo v přihlášce.

 

6. Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny 14 dní od konání talentové zkoušky na stránkách školy.

 

 

V Pohořelicích

Dne 25.3.2024

 

Zdeňka Šichová, dipl.um

 

 

Do poznámky uveďte preferovanou pobočku.
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese info@zuspohorelice.cz
a nebo na telefonních číslech uvedených na webových stránkách školy v záložce Kontakty.

Těšíme se na vás.