Jdi na obsah Jdi na menu
 


Literárně-dramatický obor

vzdělává v oblasti divadelního umění a hereckého či slovesného projevu.

Základem výuky je převážně dramatická hra,kde se všemi výrazovými prostředky rozvíjíherecké a pohybové nadání.

Nedílnou součást tvoří přednes poezie a prózy,kterým žáci prohlubují své jazykové schopnosti, povědomí o literárních dílech a jejich autorech.

Díky ztvárnění různorodých příběhů a emocí žáci získávají kontrolu nad svým vyjadřováním
a zdokonalují kultivovanost projevu.

Ve všech aktivitách hraje významnou roli práce v kolektivu, která podporuje sociabilitu,
pěstuje zdravé sebevědomí a dovednost adekvátně reagovat na různé životní situace.

Návštěvy představení i prohlídek zákulisí divadel pak umožňují žákům seznámit se s atmosférou uměleckého světa a proniknout do tajů hereckého umění.

Studiem literárně-dramatického oboru získávají žáci předpoklady pro další amatérskou nebo profesionální divadelní dráhu, ale také pro povolání, vyžadující dobré mezilidské vztahy, asertivitu a empatii.

 
Výuka v literárně-dramatickém oboru se člení na:
  • přípravné studium pro děti od 5 let
  • I. stupeň základního studia pro děti od 7 let  - trvá 7 let
  • II. stupeň základního studia pro děti od 14 let - trvá 4 roky

Žák přípravného studia povinně navštěvuje Přípravnou dramatickou výchovu - v rozsahu 2 vyučovací hodiny týdně.

Žák I. cyklu povinně navštěvuje:
1. a 2. ročník Dramatická průprava - v rozsahu 2 hodiny týdně
od 3. ročníku následující předměty - v rozsahu 3 hodiny týdně

  • Tvorba a interpretace - v rozsahu 1 hodina týdně
  • Dramatika a slovesnost - v rozsahu 1 hodina týdně
  • Práce v souboru - v rozsahu 1 hodiny týdně

Žák II. cyklu povinně navštěvuje:
následující předměty - v rozsahu 3 hodiny týdně

  • Tvorba a interpretace - v rozsahu 2 hodiny týdně
  • Práce v souboru - v rozsahu 1 hodiny týdně