Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební obor

Hudební obor

vás provede dobrodružnou cestou napříč žánry: od hudby vážné přes lidovou, až k pop music či k hudbě rockové.

V individuální výuce žáci zdokonalují své schopnosti a dovednosti, učí se trpělivosti, sebereflexi i kreativitě. To vše později využijí v souborové hře, kde ke slovu přichází větší osobní zodpovědnost a respekt k práci ostatních. Sdílením hudebních prožitků a zkušeností vytvářejí úzké sociální vazby, což ještě umocňuje výslednou radost z muzicírování. Vystupováním na koncertech a společných projektech, jako je například muzikálové představení, také získávají sebejistotu, která je bude celý život provázet při nutnosti vyjadřovat se před veřejností.

Kulturní přehled a znalost žánrové pestrosti, získané v ZUŠ, vedou žáky k tomu, aby se dál realizovali v kapelách nebo v souborech  a hudba se tak stává trvalou součástí jejich dalšího života.

 
Výuka v hudebním oboru se člení na:
  • přípravné studium pro děti od 5 let
  • I. stupeň základního studia pro děti od 7 let  - trvá 7 let
  • II. stupeň základního studia pro děti od 14 let - trvá 4 roky

Výuka se uskutečňuje v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v individuální hře na nástroj ve všech stupních studia.

Žák přípravného studia je povinen navštěvovat Přípravnou hudební nauku - v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně.

Žák I. cyklu je povinen navštěvovat první 4 roky studia předmět Hudební nauka - v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně.

Od 3. ročníku I. stupně žáci povinně navštěvují kolektivní výuku - v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně.
 

 
 
Žáci hudebního oboru vystupují a realizují akce školy různého charakteru, podílejí se na kulturních událostech v Pohořelicích a v okolí. Škola pořádá pravidelně několikrát ročně koncerty, výstavy a dny otevřených dvěří.
Žáci realizují také různé projekty, jako například dětský muzikál.

                                      

 
V hudební oboru vyučujeme tyto předměty, studijní zaměření:                                                                                                                   
Pro žáky od 5 do 7 let:
Přípravná hudební výchova pro níže uvedené nástroje
                                              
Pro žáky od 7 let:
Hra na klavír                                                                        
Hra na elektronické klávesové nástroje                                          
Hra na akordeon                                                                              
Hra na housle
Hra na violu                                                                    
Hra na violoncello                                                                           
Hra na kontrabas                                                                             
Hra na cimbál                                                                      
Hra na kytaru                                                           
Hra na elektrickou kytaru                                                                    
Hra na zobcovou flétnu 
Hra na příčnou flétnu                                                                  
Hra na klarinet                                                                                
Hra na saxofon                                                         
Hra na trubku                                                           
Hra na tenor                                                                         
Hra na baryton                                                                                
Hra na trombon                                                                               
Hra na tubu                                                                          
Hra na bicí nástroje                                                             
Sólový zpěv