Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hudební obor

Charakteristika hudebního oboru
 
Naším cílem je naučit žáky využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i
osobního uměleckého sdělení. Klademe přitom důraz na individuální vzdělávání, aktivní přístup při interpretaci, vlastní tvorbu, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí.
 
S hudebním vzděláváním se snažíme začít již v nejútlejším věku, aby se u žáka vypěstovali dostatečně silné charakterové vlastnosti, které mu umožní vytrvat ve studiu po celý vzdělávací cyklus a úspěšně zvládnout stoupající studijní nároky a technické problémy.
Od 3. ročníku se žáci vzdělávají také v hodinách kolektivní souhry. Tato výuka pěstuje kromě dalšího hudebního rozvoje také sociální cítění a komunikaci.
Výuka na hudebním oboru se člení na přípravné studium pro děti od 5 let, I. stupeň základního studia pro děti od 7 let, II. stupeň základního studia pro děti od 14 let a studium pro dospělé.
 

 

Výuka se uskutečňuje v rozsahu nejméně jedné vyučovací hodiny týdně v individuální hře na nástroj.

 

Žák je povinen navštěvovat první 4 roky studia předmět Hudební nauka - v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně.

Od 3. ročníku I. stupně žáci povinně navštěvují kolektivní výuku - v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně.
 

 
 
Žáci hudebního oboru vystupují a realizují akce školy různého charakteru, podílejí se na velkých kulturních událostech v Pohořelicích a v okolí. Škola pořádá pravidelně několikrát ročně koncerty, výstavy a dny otevřených dvěří.
Žáci realizují také různé projekty, jako například dětský muzikál. Máme za sebou již muzikály: Karkulka, Šípková Růženka, Lví král I., Lví král II. a Tajemství staré bambitky. Ve školním roce 2017/2018 pro Vás připravujeme Šíleně smutnou princeznu.

                                      

Hudební obor
V hudební oboru vyučujeme tyto předměty, studijní zaměření:                                                                                                                   
Pro žáky od 5 do 7 let:
Přípravná hudební výchova
                                              
Pro žáky od 7 let:
Hra na klavír                                                                        
Hra na elektronické klávesové nástroje                                          
Hra na akordeon                                                                              
Hra na housle
Hra na violu                                                                    
Hra na violoncello                                                                           
Hra na kontrabas                                                                             
Hra na cimbál                                                                      
Hra na kytaru                                                           
Hra na basovou kytaru                                                                    
Hra na zobcovou flétnu                                                                   
Hra na klarinet                                                                                
Hra na saxofon                                                         
Hra na trubku                                                           
Hra na tenor                                                                         
Hra na baryton                                                                                
Hra na trombon                                                                               
Hra na tubu                                                                          
Hra na bicí nástroje                                                             
Sólový zpěv