Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25.5.2022 výzvu tz. Šablony I. OP JAK Jedná se o výzvu na zjednodušené projekty na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání. 

Číslo a název výzvy: OP JAK č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
 

Aktivity pro základní umělecké školy: 

  • VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • VII/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • VII/3 Inovativní vzdělávávání žáků v ZUŠ
  • VII/4 Odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v ZUŠ

Šablony využívané Základní uměleckou školou Pohořelice

VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) ZUŠ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

VII/3 Inovativní vzdělávávání žáků v ZUŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita zároveň cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I. na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.