Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurzy pro děti

Kurzy pro děti

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A PRAVIDLA KURZU JSOU UVEDENA NÍŽE,
PŘED PŘIHLÁŠENÍM DO KURZU PROSÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE PŘILOŽENÝ TEXT

 

Kurzy pro děti - Cesty uměním

Rezervace kurzu září 2024 - leden 2025 ZDE
 

 • Podáním přihlášky do kurzu nevzniká automaticky nárok na účast v kurzu
 • O přijetí účastníka do kurzu rozhoduje ředitelka školy.
 • O přijetí účastníka do kurzu je účastník informován emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do kurzu.
 • Přesnou náplň kurzu určuje lektor s ohledem na věk účastníka a jeho individuální možnosti.
 • Kurz probíhá vždy po dobu jednoho pololetí školního roku a řídí se organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT. V případě, že účastník kurzu chce pokračovat i v dalším pololetí, je nutno podat novou přihlášku.
 • V době státních svátků a prázdnin stanovených organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT se výuka v kurzu nekoná bez nároku na náhradu lekcí.
 • Kurz probíhá individuálně, formou 1 lekce týdně. 1 lekce trvá 30 minut.
 • Kurzovné na jeden kurz po dobu 5 měsíců je 2 300,- Kč.
 • V případě, že účastník nastoupí do kurzu v jiném termínu, než je jeho zahájení, může být kurzovné kráceno, avšak bude započítán každý započatý měsíc částkou 460,- Kč.
 • V případě běžné nemoci účastníka kurzu se kurzovné nevrací.
 • V případě vážného úrazu, či dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, je možné požádat o dokončení kurzu po uzdravení. Za vážnou nemoc se nepovažují běžné nemoci.
 • V případě nepřítomnosti lektora kurzu bude zameškaná lekce nahrazena.
 • Veškeré platby probíhají bezhotovostně na účet ZUŠ Pohořelice. Nepřijímáme platby hotově, kartou, ani formou benefitů.
 • Kurzovné musí být uhrazeno do 5 pracovních dní od zaslání platebních údajů. Platební údaje jsou rozesílány emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 • V případě, že účastník kurzovné neuhradí ve stanoveném termínu, jeho účast v kurzu se okamžitě ruší.
 • Zaplacené kurzovné se nevrací. V případě, že se přihlášená osoba nemůže účastnit, může za sebe najít náhradu.

 

Kurzy keramiky pro děti na pobočce Vranovice U Floriánka 57
KURZY BUDOU OTEVŘENY POUZE PŘI ÚČASTI MINIMÁLNĚ 5 OSOB
KURZ PROBÍHÁ VŽDY V ÚTERÝ

Rezervace kurzu pro září 2024 - leden 2025 ZDE

 • Podáním přihlášky do kurzu nevzniká automaticky nárok na účast v kurzu.
 • O přijetí účastníka do kurzu rozhoduje ředitelka školy.
 • O přijetí účastníka do kurzu je účastník informován emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do kurzu.
 • Přesnou náplň kurzu určuje lektor s ohledem na věk účastníka a jeho individuální možnosti.
 • Kurz probíhá vždy po dobu jednoho pololetí školního roku a řídí se organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT. V případě, že účastník kurzu chce pokračovat i v dalším pololetí, je nutno podat novou přihlášku.
 • V době státních svátků a prázdnin stanovených organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT se výuka v kurzu nekoná bez nároku na náhradu lekcí.
 • Kurz probíhá formou 1 lekce týdně. 1 lekce trvá 60 minut.
 • Kurzovné na jeden kurz po dobu 5 měsíců je 1 700,- Kč.
 • V případě, že účastník nastoupí do kurzu v jiném termínu, než je jeho zahájení, může být kurzovné kráceno, avšak bude započítán každý započatý měsíc částkou 340,- Kč.
 • V případě běžné nemoci účastníka kurzu se kurzovné nevrací.
 • V případě vážného úrazu, či dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, je možné požádat o dokončení kurzu po uzdravení. Za vážnou nemoc se nepovažují běžné nemoci.
 • V případě nepřítomnosti lektora kurzu bude zameškaná lekce nahrazena.
 • Veškeré platby probíhají bezhotovostně na účet ZUŠ Pohořelice. Nepřijímáme platby hotově, kartou, ani formou benefitů.
 • Kurzovné musí být uhrazeno do 5 pracovních dní od zaslání platebních údajů. Platební údaje jsou rozesílány emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 • V případě, že účastník kurzovné neuhradí ve stanoveném termínu, jeho účast v kurzu se okamžitě ruší.
 • Zaplacené kurzovné se nevrací. V případě, že se přihlášená osoba nemůže účastnit, může za sebe najít náhradu.