Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D.

ib.jpg

Mgr. Ivo Bartoš, Ph.D. studoval varhanní hru na brněnské konzervatoři (prof. V. Bělský), Janáčkově akademii múzických umění (prof. A. Veselá), konzervatoři ve Štrasburku (prof. D. Roth) a na mezinárodních interpretačních kurzech (Praha, Mechelen, Haarlem, Lübeck, Millstatt). V r. 1984 obdržel v Brně 2. cenu na varhanní Interpretační soutěži českého Ministerstva kultury a v Praze Cenu Hudební mládeže ve finále Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara.

Působil jako klavírní korepetitor a učitel klavírní improvizace na Konzervatoři Brno (1990–1995), vyučoval varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (1994–1995) a ve stejném městě a v tomtéž školním roce byl zároveň učitelem varhanní hry a varhanní improvizace na Církevní konzervatoři. V září roku 1995 začal vyučovat na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity hru na klavír a o několik let později také dějiny hudebního romantismu. V roce 1998 se na tomto vysokoškolském pracovišti habilitoval a získal umělecko-pedagogický titul docent, v roce 2019 ukončil tamtéž své doktorské studium a obdržel akademický titul Ph.D. Ve své disertační práci Podoby a proměny barokního výrazu v hudbě Františka Ignáce Antonína Tůmy (1704–1774), kterou vedl prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., se zabýval tvorbou českého hudebního skladatele pozdního baroka, šířícího v 18. století slávu českých muzikantů a české hudebnosti ve Vídni (dostupné online).

Ivo Bartoš se veřejnosti představil jako sólový varhaník a jako komorní a orchestrální hráč na varhany, klavír a cembalo na koncertech v Česku a v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Dánsko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Moldávie, Ukrajina, Bělorusko, Polsko). V létě 1995 doprovázel na varhany v kostele sv. Jakuba v Telči zpěvačku Magdalenu Koženou, jen krátce předtím ověnčenou absolutním prvenstvím na mezinárodní pěvecké mozartovské soutěži v Salcburku, na jejím recitálu v rámci festivalu Krajina hudby, o několik dnů později hrál tamtéž na svém samostatném varhanním koncertě (oba koncerty natáčel Český rozhlas). Vystupoval mj. s brněnskou a bratislavskou filharmonií, s komorními orchestry Musica aeterna (Bratislava) a Czech Virtuosi (Brno), doprovázel instrumentální a vokální sólisty a pěvecké sbory, např. APS Moravan, Lumír, Brněnský akademický sbor, Ars Brunensis Chorus, Camerata Bratislava, Slovenský filharmonický zbor, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Český filharmonický sbor, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a Český akademický sbor.

Nahrával pro Českou televizi (Schütz, Soler, Plachý, Janáček, Eben), Český rozhlas (Bach, Reger, Eben, pěvecký a varhanní recitál v Telči v r. 1995, viz výše) a na CD (Rabushka – Toccata, Aria e Fuga; Míča – Zpívaná rozjímání; Pěvecký sbor Masarykovy univerzity – The Best of 2006–2009).

Zajímá ho též populární hudba a hudební kompozice. Populární a taneční hudbu si zahrál zejména během svých brněnských studií v různých barových a plesových kapelách a na počátku 90. let, kdy byl oficiálním klávesovým hráčem japonské firmy YAMAHA a propagoval na koncertech a předváděcích akcích její nové hudební elektronické nástroje, především tzv. keyboardy, lidově „klávesy“, v prostředí českého hudebního školství nazývané elektronické klávesové nástroje (EKN). V roce 2020 byla ve skladatelské soutěži Českého rozhlasu, vyhlášené pro nově stavěné varhany svatovítské katedrály v Praze, vybrána jeho Fantazie na chorál Svatý Václave mezi tři skladby postupující do užšího výběru a obdržela navíc zvláštní Cenu poroty.

Na ZUŠ Pohořelice nastoupil v r. 2018 jako učitel hry na klavír, EKN a klavírní korepetitor, později mu k pracovním úkolům přibylo vedení školního orchestrálního souboru a vyučování na pobočce školy ve Vranovicích (hra na klavír, hudební nauka). Své svěřence připravoval na soutěže ve hře na klavír a EKN a ti na nich získali několik cen. Jeho žačka Markéta Hladůvková uspěla v lednu 2023 při talentové zkoušce na brněnskou konzervatoř, kde bude od školního roku 2023/2024 pokračovat ve studiu klavírní hry pod vedením profesorky Mgr. Renaty Bialasové.

Hudební ukázky:

1) Petr Eben, Pražské Te Deum 1989. Zpívají: Pěvecký sbor Masarykovy Univerzity, Brno; Pěvecký sbor Ateneo, UP Olomouc; Akademický pěvecký sbor VŠB-TUO, Ostrava. Hrají: Ivo Bartoš, varhany; Pavel Cafourek, bicí nástroje. Řídí: Michal Vajda. Koncert „Hudbou k výročí sametu“, 17. 11. 2009, Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha.

2) J. S. Bach, Preludium a fuga G dur, BWV 541, na varhany v kostele sv. Augustina v Brně hraje Ivo Bartoš.


rud-2017.jpg
U varhan v Dvořákově síni pražského Rudolfina,
17. 11. 2017, hudební slavnost Festa academica,
varhanní doprovod Českého akademického
sboru se sbormistrem Michalem Vajdou
mil-br-2017.jpg
U klavíru v Sále Milosrdných bratří, Brno,
Vídeňská ulice, 28. 11. 2017, Koncert pro Brno,
klavírní doprovod Českého akademického
sboru se sbormistrem Michalem Vajdou