Jdi na obsah Jdi na menu
 


KURZY

Kurzy pro dospělé na pobočce Vranovice U Floriánka 57

KURZY BUDOU OTEVŘENY POUZE PŘI ÚČASTI MINIMÁLNĚ 5 OSOB

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A PRAVIDLA KURZU JSOU UVEDENA NÍŽE,
PŘED PŘIHLÁŠENÍM DO KURZU PROSÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE PŘILOŽENÝ TEXT

 

Kurzy výtvarných technik - 8 lekcí (120 minut jedna lekce)

Kurzy budou rozděleny na tématické bloky s odpovídající výtvarnou technikou.
Obsah kurzu:
kresba tužkou, pastelem, uhlem, hrudkou, malba, koláž, asambláž, alternativní keramika – výroba vlastní hlíny, netradiční výpal…, textilní aplikace MOLAS – indiánská technika, kombinované techniky s využitím odpadového materiálu, kašírování, linorit
Lekce mohou být obsahově přizpůsobeny požadavkům účastníků dle výše uvedené nabídky. 1 lekce  = 1 téma (případně jedno téma rozděleno do více lekcí pro osvojení pokročilejších technik)

název: Výtvarné techniky pro dospělé 1
termíny: čtvrtek leden - únor 2024    VŽDY 18:00 - 20:00
cena: 1 600,- Kč

název: Výtvarné techniky pro dospělé 2
termíny: středa březen - duben 2024   VŽDY 18:00 - 20:00
cena: 1 600,- Kč

název: Výtvarné techniky pro dospělé 3
termíny: středa květen - červen 2024  VŽDY 18:00 - 20:00
cena: 1 600,- Kč

 

Kurzy keramiky - 8 lekcí (120 minut jedna lekce):

název: Keramika pro dospělé 1
termíny: úterý září - říjen 2023  VŽDY 19:00 - 21:00
cena: 1 600,- Kč

název: Keramika pro dospělé 2
termíny: úterý listopad - prosinec 2023    VŽDY 19:00 - 21:00
cena: 1 600,- Kč

název: Keramika pro dospělé 3
termíny: úterý leden - únor 2024   VŽDY 19:00 - 21:00
cena: 1 600,- Kč

název: Keramika pro dospělé 4
termíny: úterý březen - duben 2024   VŽDY 19:00 - 21:00
cena: 1 600,- Kč

 

 1. Pravidla rezervace kurzu

 

 • Vyplňte dotazník ZDE, pokud chcete být přímým účastníkem kurzu.
 • Pokud chcete kurz někomu darovat, vyplňte dotazník ZDE.
 • Vyplněním dotazníku nevzniká nárok na zařazení do kurzu!
 • Po přihlášení minimálně 5 osob Vám bude zaslán email s údaji o platbě.
 • Platba musí proběhnout do 5-ti pracovních dní od zaslání emailu, jinak bude místo v kurzu podstoupeno dalšímu přihlášenému účastníkovi.
 • Teprve po zaplacení částky se stáváte účastníkem kurzu.
 1. Odhlášení z lekce a náhrada
 • Z běžné lekce se můžete odhlásit formou emailu a to nejpozději 2 hodiny před začátkem lekce na emailovou adresu hospodarka@zuspohorelice.cz, nebo formou SMS na telefonní číslo 774 488 898
 • Pokud se odhlásíte ve stanoveném termínu, vznikne Vám nárok na náhradu lekce - nahradit lze maximálně 2 lekce z jednoho kurzu!
 • Lekci si můžete nahradit v některém z příštích kurzů, avšak náhradu si musíte vybrat nejdéle do 3 měsíců od nahlášení absence.
 • Termíny náhrad Vám budou nabídnuty lektorem.
 1. Platby lekcí a vystavení faktury
 • Veškeré platby probíhají bezhotovostně na účet ZUŠ Pohořelice.
  Nepřijímáme platby hotově, ani kartou, ani formou benefitů.
 • Po přijetí platby Vám bude zaslán informační email.
 • O vystavení faktury je nutno požádat předem na emailu hospodarka@zuspohorelice.cz kde je nutno správně uvést kompletní fakturační údaje.
 • Zaplacené peníze nevracíme - v případě, že se kurzu nemůžete zúčastnit, můžete za sebe najít náhradu.
 • V případě vážného úrazu, či dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, je možné požádat o dokončení kurzu po uzdravení. Za vážnou nemoc se nepovažují běžné nemoci.

 

Kurzy keramiky pro děti na pobočce Vranovice U Floriánka 57

Rezervace kurzu ZDE

 • Podáním přihlášky do kurzu nevzniká automaticky nárok na účast v kurzu.
 • O přijetí účastníka do kurzu rozhoduje ředitelka školy.
 • O přijetí účastníka do kurzu je účastník informován emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do kurzu.
 • Přesnou náplň kurzu určuje lektor s ohledem na věk účastníka a jeho individuální možnosti.
 • Kurz probíhá vždy po dobu jednoho pololetí školního roku a řídí se organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT. V případě, že účastník kurzu chce pokračovat i v dalším pololetí, je nutno podat novou přihlášku.
 • V době státních svátků a prázdnin stanovených organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT se výuka v kurzu nekoná bez nároku na náhradu lekcí.
 • Kurz probíhá formou 1 lekce týdně. 1 lekce trvá 60 minut.
 • Kurzovné na jeden kurz po dobu 5 měsíců je 1 600,- Kč.
 • V případě, že účastník nastoupí do kurzu v jiném termínu, než je jeho zahájení, může být kurzovné kráceno, avšak bude započítán každý započatý měsíc částkou 320,- Kč.
 • V případě běžné nemoci účastníka kurzu se kurzovné nevrací.
 • V případě vážného úrazu, či dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, je možné požádat o dokončení kurzu po uzdravení. Za vážnou nemoc se nepovažují běžné nemoci.
 • V případě nepřítomnosti lektora kurzu bude zameškaná lekce nahrazena.
 • Veškeré platby probíhají bezhotovostně na účet ZUŠ Pohořelice. Nepřijímáme platby hotově, kartou, ani formou benefitů.
 • Kurzovné musí být uhrazeno do 5 pracovních dní od zaslání platebních údajů. Platební údaje jsou rozesílány emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 • V případě, že účastník kurzovné neuhradí ve stanoveném termínu, jeho účast v kurzu se okamžitě ruší.
 • Zaplacené kurzovné se nevrací. V případě, že se přihlášená osoba nemůže účastnit, může za sebe najít náhradu.

 

Kurzy pro děti - Cesty uměním

Rezervace kurzu ZDE
 

 • Podáním přihlášky do kurzu nevzniká automaticky nárok na účast v kurzu
 • O přijetí účastníka do kurzu rozhoduje ředitelka školy.
 • O přijetí účastníka do kurzu je účastník informován emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do kurzu.
 • Přesnou náplň kurzu určuje lektor s ohledem na věk účastníka a jeho individuální možnosti.
 • Kurz probíhá vždy po dobu jednoho pololetí školního roku a řídí se organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT. V případě, že účastník kurzu chce pokračovat i v dalším pololetí, je nutno podat novou přihlášku.
 • V době státních svátků a prázdnin stanovených organizací aktuálního školního roku dle zveřejněných informací na stránkách MŠMT se výuka v kurzu nekoná bez nároku na náhradu lekcí.
 • Kurz probíhá individuálně, formou 1 lekce týdně. 1 lekce trvá 30 minut.
 • Kurzovné na jeden kurz po dobu 5 měsíců je 2 250,- Kč.
 • V případě, že účastník nastoupí do kurzu v jiném termínu, než je jeho zahájení, může být kurzovné kráceno, avšak bude započítán každý započatý měsíc částkou 450,- Kč.
 • V případě běžné nemoci účastníka kurzu se kurzovné nevrací.
 • V případě vážného úrazu, či dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením, je možné požádat o dokončení kurzu po uzdravení. Za vážnou nemoc se nepovažují běžné nemoci.
 • V případě nepřítomnosti lektora kurzu bude zameškaná lekce nahrazena.
 • Veškeré platby probíhají bezhotovostně na účet ZUŠ Pohořelice. Nepřijímáme platby hotově, kartou, ani formou benefitů.
 • Kurzovné musí být uhrazeno do 5 pracovních dní od zaslání platebních údajů. Platební údaje jsou rozesílány emailem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 • V případě, že účastník kurzovné neuhradí ve stanoveném termínu, jeho účast v kurzu se okamžitě ruší.
 • Zaplacené kurzovné se nevrací. V případě, že se přihlášená osoba nemůže účastnit, může za sebe najít náhradu.